www.bernandersson.se
Home Martin Work Links
Om mig

Jag föddes i Varberg en majmåndag 1979 och bodde där med familj tills jag slutade gymnasiet 1998. Då flyttade jag till Norrköping för att påbörja mina universitetsstudier vid Linköpings universitet.

Under min tid på Linköpings universitet har jag läst lite olika saker, främst har jag dock läst civilingenjörslinjen Kommunikations- och Transportsystem och jag tog examen från den 2006. Jag har även varit engagerad mycket i studentlivet bl.a. i studentkåren LinTek, Studenternas Hus i Norrköping samt Linköpings StudentSpex.

Efter examen började jag jobba som flygsäkerhetsanalytiker på Luftfartsstyrelsen i juni 2006. 2008 togs det vansinniga beslutet att bilda Transportstyrelsen och Luftfartsstyrelsen införlivades i Transportstyrelsen 1 januari 2009. Jag jobbade kvar på Transportstyrelsen till 31 december 2012. Sedan januari 2013 arbetar jag som Safety Analysis Officer på European Aviation Safety Agency (EASA) i Köln.

About me

I was born in Varberg in May 1979 and I lived there with my family until 1998. I then moved to Norrköping to begin my university studies at the University of Linköping.

During my tenure at the University of Linköping I have taken courses in a few different subjects. My major focus has been my engineering studies and since 2006 I have a Master of Science degree in Communication and Transport Systems Engineering.

I started my career as a Flight Safety Analyst at the Swedish CAA (Luftfartsstyrelsen) in June 2006. In 2008 the mad decision was made to form the Swedish Transport Agency (Transportstyrelsen), and the CAA was incorporated there from 1 January 2009. I worked at the Swedish Transport Agency until 31 December 2012. Since 1 January 2013 I am working as a Safety Analysis Officer at the European Aviation Safety Agency in Cologne.

©2017 Martin Bernandersson