www.bernandersson.se
Home Martin Work Links

Nuvarande arbete

Jag jobbar på EASA som flygsäkerhetsanalytiker.

Current employment

I am currently working as a Flight Safety Analyst at the European Aviation Safety Agency (EASA).

Examensarbete

Mitt examensarbete - Kapacitets- och känslighetsanalys av bagagehanteringssystem på Arlanda flygplats - var en simuleringsstudie av bagagehanteringssystemet i den nybyggda delen av Terminal 5 på Arlanda. Jag gjorde arbetet på uppdrag åt LFV Teknik under 2004 och 2005. Examensarbetet lades fram den 25 maj 2005.

Hela rapporten finns i .pdf-format här.

Master's Thesis

My master's thesis - Capacity and sensitivity analysis of baggage handling system at Stockholm-Arlanda airport - was a simulation study of the baggage handling system in the extended part of Terminal 5 at Arlanda. I did the study on assignment from the Swedish Civil aviation administration during 2004 and 2005. The thesis was presented on 25 May 2005.

The thesis (in Swedish only, but with an abstract in English) can be found in .pdf-format here.

©2017 Martin Bernandersson